Fişă de lectură - Scrisoarea a III-a


Autor: Mihai Eminescu
Operă: Scrisoarea a-III-a
Personajele: Sultanul Baiazid, Domnitorul Mircea cel Bătrân

Povestire: Poezia reprezintă o pagină de istorie a noului stat infinţat, Ţara Românească, şi a domnitorului Mircea cel Bătrân în lupta sa cu Sultanul Baiazid. Opera incepe cu descrierea sultanului şi a visului său de mărire, de a cuceri toate continentele. Râuri, munţi, popoare după popoare vor deveni ale lui şi vor face ca imperiul să devină tot mai mare şi mai mare.
Sultanul debarcă cu miile de ieniceri şi spahii şi se îndreaptă spre Rovine pentru a-l întânli pe Mircea. Un sol de pace vine la Baiazid şi îi spune că domnul Ţări Româneşti ar dori să îi vorbească. Un bătrânel simplu se apropie de sultan şi se prezintă cerându-i să renunţe la gândul său de a cuceri teritoriile româneşti. Sultanul supărat şi indignat de cutezanţa bătrânului începe să-i descrie domnitorului puterea pe o are, cuceririle pe care le-a făcut şi cum a ajuns să se împiedice de un moşneag.
Bătrânul umil îi spune sultanului că de multe secole mulţi au încercat să-i cotropească dar au ajuns o apă şi un pământ. El se bazează pe prietenia codrului şi a râului şi că nu luptă decât pentru a-şi apăra pământul.
Domnitorul pleacă şi de la marginile pădurii încep să apară coifuri şi suliţi lucitoare. Câmpul începe să se umple de ambele părţi şi lupta începe. Însuşi Mircea luptă vitejeşte împrăştiind şi risipind armata otomană care îngrozită fuge care încotro.
La apusul soarelui voievodul se aşează şi îi scrie o scrisoare domniţei sale. Îi spune că e sănătos şi că aşteaptă răspuns de la ea.
Ultima parte descrie prezentul în care poetul trăieşte şi care nu e nici pe departe la fel de glorios ca trecutul. Poetul evocă birurile asupritoare, legile strâmbe, desfrâul şi feluritele neamuri străine propăşite în ţara noastră şi care se dau mari patrioţi. După aşa zisele studii la paris tinerii noştri se întorc plini de ifose făcând neamul românesc de ruşine. Poetul aşteaptă venirea lui Vlad Ţepeş pentru a face dreptate.

Mesaj: Trebuie să trăim în pace cu vecinii noştri şi cu toate popoarele, dar să fim mereu pregătiţi să ne apărăm ţara, să fim viteji şi să nu ne facem neamul de ruşine.